Spletni šolski priročnik Evropske mreže zdravih šol

Kakšen  je namen tega priročnika?

V spletnem priročniku SHE mreže boste našli:

  • predstavitev šole, ki promovira zdravje
  • podporo pri vaši odločitvi, da postanete šola, ki promovira zdravje
  • podporo za izboljšanje že obstoječe šole, ki promovira zdravje.

Komu je priročnik namenjen?

Priročnik je namenjen vodstvu šol, učiteljem in ostalemu šolskemu osebju, ki je vključeno v razvoj preventivno-promocijskih šolskih programov ter v oblikovanje politike zdravja v osnovnih in srednjih šolah.

 

Informacije so lahko dobrodošle tudi tistim, ki so vključeni v razvoj politike šol, ki promovirajo zdravje na nacionalni ravni, uporabne pa so tudi  v drugih akademskih okoljih.

Zakaj bi vasa šola postala šola, ki promovira zdravje?

Promocija zdravja v vaši šoli vam lahko pomaga pri doseganju vaših izobraževalnih in socialnih ciljev, prav dosega cilje šolskega osebja. Prednosti šol, ki promovirajo zdravje so:   

  • boljši izobraževalni dosežki;
  • boljše zdravje učencev/dijakov;
  • boljša skrb za učence/dijake;
  • boljše vzdušje na šoli;
  • boljše zadovoljstvo učiteljev s svojim delom;
  • bolj učinkovito delovanje/ukrepanje;
  • boljša podoba šole.