SHE tiešsaistes rokasgrāmata skolām

Kāds ir rokasgrāmatas mērķis?

SHE tiešsaistes rokasgrāmata skolām:

  • sniegs Jums ievadu veselības veicināšanā skolās;
  • būs Jūsu ceļvedis, kļūstot par veselību veicinošu skolu, vai;
  • sniegs atbalstu, lai uzlabotu jau esošo veselību veicinošo skolu.

Kam paredzēta rokasgrāmata?

Rokasgrāmata paredzēta skolas vadībai un skolotājiem, kuri ir iesaistīti skolas veselības veicināšanas programmas un politikas izstrādē un īstenošanā pamatskolās un vidusskolās.

 

Informācija var būt noderīga arī tiem, kuri ir iesaistīti nacionālās veselību veicinošo skolu politikas izstrādē, un izmantošanai akadēmiskajā vidē.

Kāpēc jums vajadzētu kļūt par veselību veicinošu skolu?

Veselības veicināšana jūsu skolā var palīdzēt jums sasniegt jūsu skolas izglītības, sociālos un personāla attīstības mērķus. Veselību veicinošo skolu priekšrocības ir:

  • labāki mācību sasniegumi;
  • labāka skolēnu veselība;
  • labākas rūpes par skolēniem;
  • labāka psihoemocionālā vide skolā;
  • augstāka apmierinātība ar darbu;
  • efektīvāka rīcība;
  • labāks skolas tēls.