SHE Elektroninis vadovas mokykloms

Koks yra šio Vadovo tikslas?

  • pateikti informaciją apie sveikatą stiprinančias mokyklas;
  • padėti kurti sveikatą stiprinančią mokyklą arba;
  • tobulinti jau esančios mokyklos veiklą.

Kam jis skirtas?

Vadovas yra skirtas ikimokyklinio, bendrojo ugdymo mokyklų vadovams, mokytojams ir kitiems darbuotojams, kurie įgyvendina sveikatą stiprinančių mokyklų veiklą arba norėtų į ją įsitraukti. 

           

Ši informacija gali būti naudinga ir tiems, kurie dalyvauja vystant nacionalinę sveikatą stiprinančių mokyklų politiką, taip pat rengia specialistus.

Kodėl yra svarbu kurti sveikatą stiprinančią mokyklą?

Sveikatos stiprinimas mokykloje gali padėti pasiekti geresnių mokymo ir mokymosi rezultatų, socialinių ir profesinių tikslų ir tuo pačiu daryti įtaką visos mokyklos bendruomenės sveikatai. Sveikatą stiprinanti mokykla siūlo:

 

  • geresnius mokymosi pasiekimus;
  • geresnę mokinių sveikatą;
  • daugiau dėmesio vaikams;
  • draugiškesnę mokyklos atmosferą;
  • didesnį pasitenkinimą darbu;
  • efektyvesnes veiklas;
  • geresnį mokyklos įvaizdį.