Info jagamine lõpliku tegevuskava valmimisel

 

Tervist edendavaks kooliks saamine on koostööprotsess, milles osaleb kogu koolipere. Seetõttu on lõpliku kava valmimisel oluline info jagamine ja valmimise tähistamine. See annab kõigile kaasatuile võimaluse enda panusest saadud tulemuse üle rõõmu tunda. See on ka võimalus kooliväliste partnerite teavitamiseks.

 

Kellele ja kuidas lõplikku tegevuskava levitada on osa teavitusplaanist.

 

Kooli tegevuste planeerimise töövahendi osa Teavituse planeerimine ja käesolev juhend aitavad teavituseks leida sobiva viisi.osa Teavituse planeerimine ja juhend aitavad teavituseks leida sobiva viisi.