Veebipõhine juhend koolile

 

Mis on juhendi eesmärk?

Veebipõhine juhend koolidele:

  • tutvustab tervist edendava kooli põhimõtteid;
  • toetab koole tervist edendavaks kooliks saamisel või;
  • toetab juba toimivate tervist edendavate koolide arendamist.

 
Kellele on juhend mõeldud?

Juhend on mõeldud kooli juhtkonnale ja õpetajatele, kes on kaasatud tervist edendava kooli arendamisse. Kuigi materjal on suunatud peamiselt koolidele, võib sellest olla abi ka lasteaedadel, paikkonna ja riigi tasandil tervisedenduse ja haridusvaldkonna arendamisega tegelevatel spetsialistidel.

 

Miks saada tervist edendavaks kooliks?

Tervise edendamine toetab kooli hariduslike, sotsiaalsete ja töötajate arendamisega seotud eesmärkide saavutamisel. Tervist edendava kooli eelised on:

 

  • paremad õpitulemused;
  • õpilaste parem tervis ja heaolu;
  • parem õhkkond koolis;
  • kõrgem töörahulolu;
  • tõhusam tegutsemine;
  • parem kooli kuvand.