Online manuál SHE pro školy

 

Jaký je účel tohoto manuálu?

Online manuál SHE pro školy vám:

  • objasní koncepci školy podporující zdraví;
  • pomůže vám proměnit vaši školu ve školu podporující zdraví, případně
  • pomůže vylepšit stávající školu podporující zdraví.

Komu je manuál určen?

Manuál je určen vedoucím pracovníkům škol a učitelům, kteří se aktivně podílejí na podpoře zdraví v oblasti základního a středního školství. 

 

Informace mohou být užitečné také pro odborníky, kteří vytvářejí koncepce podpory zdraví na celonárodní úrovni, a pro studenty a pedagogy jiných typů škol.

 

Proč by se vaše škola měla stát školou podporující zdraví?

Celostní podpora zdraví ve škole vám může pomoci dosáhnout zlepšení v oblasti výukové, sociální i personální. Mezi výhody školy podporující zdraví patří:

 

  • lepší studijní výsledky žáků;
  • lepší zdravotní stav žáků;
  • kvalitnější péče o žáky;
  • lepší atmosféra ve škole;
  • vyšší míra profesní spokojenosti učitelů;
  • efektivnější pracovní postupy;
  • lepší image školy na veřejnosti.